Billeder fra udflugten til Ruhr

Cathrinesmindes Venner har været på udflugt til Ruhr i Tyskland, som bl.a. bød på museumsvisit, god mad og andre spændende aktiviteter.

Cathrinesmindes Venners årsmøde 2018 d. 7 november

Kl. 19 Foredrag v. Museumsdirektør Henrik Harnow: Danmarks industrielle miljøer.
Alle er velkomne. Pris inklusiv kaffe: 50 kr. - medlemmer 25 kr.

Kl 20 Årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.
Følgende er på valg til bestyrelsen: Carsten Hauerberg, Elisabeth Alrøe, Knud Bille, Christian Frederiksen. Revisor Christian Hedegaard er på valg. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hæne senest 15. oktober.

Andre forslag til behandling på årsmødet meldes senest onsdag den 31. oktober.

 

Arne Aabenhus

Ildsjælen bag teglværksspillene og Cathrinesmindes Venner, medvirkende ved oprettelsen af Teglværksmuseet.
Født 18.10. 1913 og død 27.6. 2008.
Anna Aabenhus blev født 28.10.1919 og døde 27.1.2015.